Τι είναι το οικολογικό αποτύπωμα;

  Η έννοια «οικολογικό αποτύπωμα» αναφέρεται στην έκταση παραγωγικής γης, πόσιμου νερού και θάλασσας που είναι απαραίτητα για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών σε ενέργεια και νερό, συνυπολογίζοντας τις εκπομπές ρύπων και την έκταση που χρειάζεται για την απόθεση των απορριμμάτων. Με τον όρο «οικολογικό αποτύπωμα» εκφράζεται ο βαθμός στον οποίο τα ανθρώπινα είδη καταναλώνουν τους πόρους της Γης σε εκτάρια παραγωγικής γης.
 Σε παγκόσμιο επίπεδο, το μέσο οικολογικό αποτύπωμα είναι σήμερα 2,2 εκτάρια κατά κεφαλήν, παρότι δεν θα έπρεπε να υπερβαίνει τα 1,8 εκτάρια προκειμένου να παραμείνει εντός των ορίων της βιολογικής ικανότητας της Γης. 
Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα ανθρώπινα όντα χρησιμοποιούν 25% περισσότερο από την ετήσια παραγωγή της Γης, με άλλα λόγια, η Γη χρειάζεται έναν χρόνο και τρεις μήνες για να παραγάγει ό,τι εμείς χρησιμοποιήσαμε σε ένα και μόνο έτος (2003) (Οικολογική έκθεση του WWF για το 2006).
Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, το οικολογικό αποτύπωμα της Ευρώπης υπερέβη τη βιολογική της ικανότητα το 1960 και είναι σήμερα διπλάσιο από την ικανότητα αυτή λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό δεν είναι συμβατό με τη δίκαιη αειφόρο ανάπτυξη. 
Στην διεύθυνση http://www.earthday.net/footprint/index.asp ή
 στην διεύθυνση http://www.myfootprint.org/ 
μπορείτε να κάνετε ένα τεστ για να μετρήσετε το δικό σας οικολογικό αποτύπωμα στον πλανήτη.