Να αποσυρθεί ο Αντι-Περιβαλλοντικός !!! Νόμος Withdrawal of the Anti-Environmental Law

Να αποσυρθεί ο Αντι-Περιβαλλοντικός Νόμος

Withdrawal of the Anti-Environmental Law

Αναδημοσίευση από  Change.org         

ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ  ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ»

Το νομοσχέδιο με τίτλο «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας» που η κυβέρνηση ετοιμάζεται πυρετωδώς  να φέρει προς ψήφιση σε μια πρακτικά κλειστή βουλή λόγω καραντίνας, δεν πρέπει να επιτρέψουμε να περάσει γιατί:

 

 
1. Καταργεί την ουσία της προστασίας των περιοχών Natura 2000
2. Εκθέτει σε κίνδυνο τις προστατευόμενες περιοχές, καταργώντας την αυτοτέλεια των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ) 
3. Επιτρέπει την καταστροφή του περιβάλλοντος στο όνομα των κατά βούληση επενδυτικών σχεδίων, εκχωρώντας τον έλεγχο των μελετών (ΜΠΕ) σε ιδιώτες και επιβάλλοντας ασφυκτικές προθεσμίες για γνωμοδοτήσεις των υπηρεσιών
4. Προωθεί την αλόγιστη επέκταση των βιομηχανικών ΑΠΕ, κυρίως των αιολικών, που έχουν ήδη προκαλέσει υποβάθμιση του περιβάλλοντος και οικονομική επιβάρυνση των καταναλωτών για την εξασφάλιση υπερκερδών των επενδυτών
5. Νομιμοποιεί τα αυθαίρετα εντός δασικών εκτάσεων  και κατά περίπτωση εντός υγροτόπων και ρεμάτων
6. Απλοποιεί τις διαδικασίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων και δε λαμβάνει μέτρα κατά της υποβάθμισης των ρεμάτων από την ανεξέλεγκτη διάθεση αστικών και βιομηχανικών λυμάτων μέσα σε αυτά
7. Παραβιάζει Συνταγματικές διατάξεις, Ευρωπαϊκές οδηγίες και Διεθνείς συμβάσεις

 
Η τρέχουσα οικουμενική κρίση υποδεικνύει  την άμεση ανάγκη αλλαγής πλεύσης στη διαχείριση του περιβάλλοντος:  Πρέπει να φροντίσουμε για τη διατήρηση, την προστασία και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος, κι όχι να επιτρέπουμε στις κυβερνήσεις να θυσιάζουν το περιβάλλον στο βωμό εφήμερων οικονομικών συμφερόντων. Το πολυνομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας» κινείται σαφώς στη δεύτερη κατεύθυνση.
Λαμβάνοντας  υπόψη  μάλιστα ότι έρχεται  προς ψήφιση εν μέσω μιας πρωτόγνωρης κατάστασης όπου οι πολίτες δεν έχουμε  δικαίωμα να ασκήσουμε τα στοιχειώδη συνταγματικά/δημοκρατικά μας δικαιώματα, να καλέσουμε συσκέψεις/συνελεύσεις, να συνεδριάσουν τα συλλογικά μας όργανα, να καλέσουμε συγκεντρώσεις κλπ , η όλη διαδικασία ψήφισης ενός σημαντικότατου για όλα τα περιβαλλοντικά  ζητήματα νομοσχεδίου μόνο αντιδημοκρατική μπορεί να χαρακτηριστεί.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, απαιτούμε την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου με τίτλο «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας» στο σύνολό του.
      
 * Υπογράφουμε ενάντια στο  περιβαλλοντοκτόνο νομοσχέδιο εδώ:
http://chng.it/dBX8Y9hm
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ:

Το παιχνίδι του Οικολογικού Αποτυπώματος

Το Οικολογικό Αποτύπωμα

Η έννοια «οικολογικό αποτύπωμα» αναφέρεται στην έκταση παραγωγικής γης, πόσιμου νερού και θάλασσας που είναι απαραίτητα για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών σε τροφή, ενέργεια, νερό και πρώτες ύλες συνυπολογίζοντας τις εκπομπές ρύπων και την έκταση που χρειάζεται για την απόθεση των απορριμμάτων.
Με τον όρο οικολογικό αποτύπωμα εκφράζεται ο βαθμός στον οποίο τα ανθρώπινα είδη καταναλώνουν τους πόρους της Γης. Σε παγκόσμιο επίπεδο το μέσο οικολογικό αποτύπωμα είναι σήμερα 2,2 εκτάρια κατά κεφαλήν παρότι δεν θα έπρεπε να υπερβαίνει τα 1.8 εκτάρια προκειμένου να παραμείνει εντός των ορίων της βιολογικής ικανότητας της γης. Δηλαδή, τα ανθρώπινα όντα χρησιμοποιούν 25% περισσότερο από την ετήσια παραγωγή της γης. Με άλλα λόγια η Γη χρειάζεται ένα χρόνο και τρεις μήνες για να παραγάγει ότι εμείς χρησιμοποιήσαμε σε ένα και μόνο έτος.

Το παιχνίδι    Αναρωτηθήκατε ποτέ πόση έκταση γης χρειάζεται για να υποστηρίξει του τρόπο ζωής σας; Το παιχνίδι του Οικολογικού Αποτυπώματος προσφέρει ένα διαδραστικό και διασκεδαστικό τρόπο για να εξερευνήσετε και να μειώσετε το αποτύπωμά σας. Ανακαλύψτε τις πιο καταναλωτικές σε πόρους δραστηριότητές σας και μάθετε τι πρέπει να κάνετε για να αφήνετε όσο το δυνατόν λιγότερο τα ίχνη σας πάνω στη γη.

Παίξε το παιχνίδι Οικολογικό Αποτύπωμα
Το παρόν περιβαλλοντικό πρόγραμμα/παιχνίδι βασίζεται τόσο σε πληροφορίες για το οικολογικό αποτύπωμα της χώρας μας όσο και σε βάσεις δεδομένων που αφορούν σε χώρες με παρόμοιο με τη χώρα μας οικολογικό αποτύπωμα (π.χ. Ιταλία).

Τι είναι το οικολογικό αποτύπωμα;

Τι είναι το οικολογικό αποτύπωμα;

 

 
Ένας τρόπος για να μετρήσουμε τις επιδράσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας πάνω στη γη είναι το "οικολογικό αποτύπωμα". Το "οικολογικό αποτύπωμα" είναι ένα μέτρο της "ζήτησης" (κατανάλωσης) φυσικών πόρων από μια κοινωνία για την κάλυψη των αναγκών της, συγκρίνοντας την με τη συνολική δυνατότητα της γης να παράγει και ν1 αναπαράγει αυτούς τους πόρους.
  Το "οικολογικό αποτύπωμα" εκτιμάει τους φυσικούς πόρους που απαιτούνται για να υποστηριχθούν οι υλικές ανάγκες ενός ατόμου ή ενός πληθυσμού σύμφωνα με τον τρόπο ζωής, τις συνήθειες και την τεχνολογία που χρησιμοποιείται.
Για να είναι εύκολα μετρήσιμο και κατανοητό, το "οικολογικό αποτύπωμα" βασίζεται σε ένα μοντέλο που "μετατρέπει" τις διάφορες καταναλωτικές ανάγκες σε έκταση παραγωγικής γης, όπως γεωργική γη, δάσος (για ξύλο αλλά και για τη δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα), βοσκοτόπια, διαβρωμένη ή δομημένη γη, που απαιτούνται για να μπορούν να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες.
Αν διαιρέσουμε τη διαθέσιμη επιφάνεια του πλανήτη δια του σημερινού παγκόσμιου πληθυσμό, υπολογίζεται ότι στον καθένα μας "αντιστοιχούν" περίπου 2 εκτάρια από τον πλανήτη, από τα οποία μόνο το 1.7 είναι διαθέσιμο για ανθρώπινη χρήση. Λαμβάνοντας υπόψη τις δημογραφικές αλλαγές (αύξηση πληθυσμού με σταθερή όμως την επιφάνεια του πλανήτη Γη), σε 50 χρόνια η κατά κεφαλή "διαθέσιμη" επιφάνεια εδάφους δεν θα ξεπερνάει το ένα εκτάριο.
Το μέγεθος του "οικολογικού αποτυπώματος" διαφέρει από χώρα σε χώρα και εξαρτάται από τον τρόπο ζωής και κατανάλωσης. Το οικολογικό αποτύπωμα ενός μέσου Ευρωπαίου καλύπτει 4.97 εκτάρια. Αν όλοι οι κάτοικοι του πλανήτη ζούσαν και κατανάλωναν όπως οι Ευρωπαίοι θα χρειαζόμασταν περίπου τρεις πλανήτες.

ενεργειακό αποτύπωμα


Ξέρεις το ενεργειακό σου 


αποτύπωμα;


Photo: hotelzon.comΤο πέρασμα του προηγούμενου αιώνα
 χαρακτηρίστηκε κυρίως από ραγδαία βιομηχανική και τεχνολογική ανάπτυξη, που ωφέλησε στο να επιμηκυνθεί ο μέσος όρος ζωής και γενικά να αυξηθεί δραστικά ο ανθρώπινος πληθυσμός. Με θυσία όμως την υπερβολική εξάντληση πόρων από μη ανανεώσιμες πηγές και την αλόγιστη σπατάλη με μεθόδους που δεν μπορούν να συντηρηθούν. Καταναλώνοντας περισσότερους πόρους απ' όσους παράγουμε, δημιουργούμε ανισορροπία στο περιβάλλον, φανερώνοντας όλο και περισσότερο το αποτύπωμα του ανθρώπου στη φύση και το κόστος μας στον πλανήτη. Ως αποτέλεσμα, καλλιεργείται όλο και πιο έντονα η αντίληψη ότι, αφού οι κυβερνήσεις του πλανήτη δεν κατάφεραν να περιορίσουν την δίψα των πολυεθνικών κολοσσών, θα έπρεπε ο καθένας ανεξάρτητα να είναι υπεύθυνος για τις επιλογές και τις πράξεις του με βάση το ενεργειακό του κόστος στους φυσικούς πόρους.Το οικολογικό αποτύπωμα .

Το οικολογικό αποτύπωμα είναι μια έννοια που τα επόμενα χρόνια θα μας βοηθήσει πολύ να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα σε σχέση με τη δυνατότητα για ευζωία των παιδιών μας στο άμεσο μέλλον. Η έννοια έχει να κάνει με την απαραίτητη έκταση παραγωγικής γης, πόσιμου νερού και θάλασσας, για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών σε ενέργεια και νερό, ώστε να διατηρηθού οι ανθρώπινες δραστηριότητες στο σημερινό επίπεδο. Σε αυτήν συμπεριλαμβάνονται οι εκπομπές ρύπων-άρα και οι εκπομπές CO2- και η απόθεση των απορριμμάτων. 
Πρακτικά ο όρος «οικολογικό αποτύπωμα» είναι ένας δείκτης και συνδέεται με το βαθμό-ρυθμό που οι άνθρωποι καταναλώνουν τους πόρους της Γης και εκφράζεται σε έκταση παραγωγικής γης, η οποία χρειάζεται γι αυτό. Η γη διαθέτει 120 δισεκατομμύρια τέτοια στρέμματα, άρα σε κάθε άνθρωπο αυτού του πλανήτη σήμερα αντιστοιχούν περίπου 18 στρέμματα. Όμως έχουμε υπερβεί αυτό το όριο και το μέσο οικολογικό αποτύπωμα είναι 22 περίπου στρέμματα κατά κεφαλήν, πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε υπερβεί ήδη τη φέρουσα βιολογική ικανότητα της Γης[1]

Curious about the Footprints of individual countries?


  • Greece


Associated Graph
Figure 1 tracks the per-person resource demand Ecological Footprint and biocapacity in Greece since 1961. Biocapacity varies each year with ecosystem management, agricultural practices (such as fertilizer use and irrigation), ecosystem degradation, and weather, and population size. Footprint varies with consumption and production efficiency.
Country Factsheets for each country provide more methodological details included in the National Footprint Account 2011 Edition. These compare the Ecological Footprint and biocapacity trends between the current and previous editions. Differences between editions emerge due to changes in data and methodology. For more information consult the National Footprint Accounts, 2011 Edition and method paper.

Υπολογισμός Ενεργειακού Αποτυπώματος


Υπολογισμός Ενεργειακού Αποτυπώματος

Το ενεργειακό αποτύπωμα είναι η ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα (CO2) που εκλύεται στην ατμόσφαιρα από τις καθημερινές μας συνήθειες, οι οποίες συχνότερα σχετίζονται με την κατανάλωση ενέργειας.
Απαντήστε στο παρακάτω ερωτηματολόγιο και υπολογίστε το ενεργειακό σας αποτύπωμα με τον Carbon Footprint Calculator του econews.gr!
Τα αποτελέσματα* ανάγονται σε ετήσια βάση, οπότε συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο λαμβάνοντας υπόψη τις συνήθειές σας κατά τους τελευταίους 12 μήνες.

Θέλετε να υπολογίσετε το προσωπικό σας αποτύπωμα ή όλου του νοικοκυριού σας;

 

ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Σε τι είδους κτήριο κατοικείτε;
Πόσα υπνοδωμάτια υπάρχουν στο σπίτι σας;

    

Πόσοι άνθρωποι μένουν στο σπίτι σας;

 

Υπολογισμός περιβαλλοντικού αποτυπώματος χωρών


  • Υπολογισμός περιβαλλοντικού αποτυπώματος χωρών


Στον παραπάνω υπολογισμό μπορείτε να δείτε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των χωρών καθώς και πώς αυτό κατανέμεται στα προϊόντα.  Τα στοιχεία προέρχονται από το Carbon Footprint of Nations .
Κατεβάστε το σχετικό paper   Carbon Footprint of Nations: A Global, Trade-Linked Analysis 

Ανθρακικό (Ενεργειακό) Αποτύπωμα: Το μέλλον της πιστοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών !
Η DS Consulting σε συνεργασία με τη Global Greece διοργανώνουν Σεμινάριο με τίτλο:
Μετά τη Σύνοδο Κορυφής του Κιότο για το Περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή, οι σημαντικότερες Βιομηχανικές Χώρες ξεκίνησαν δράσεις με στόχο τη σημαντική μείωση των εκπομπών ρύπων του θερμοκηπίου. Η χρήση λογοτύπων για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος (carbon footprint) αποτελεί όλο και περισσότερο ένα ισχυρό εργαλείο μάρκετινγκ, το οποίο δημιουργεί υπεραξίες για τα προϊόντα και τις εταιρείες σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον.


Παράλληλα, η αγορά της πιστοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών παρουσιάζει σημεία κορεσμού τα τελευταία χρόνια καθώς τα περισσότερα υπάρχοντα πρότυπα ποιότητας χρησιμοποιούνται από το σύνολο πλέον της βιομηχανίας.